Er din virksomhed klar til Internet of Things (IoT) 2.0?

Gartner Research forudsiger, at der vil være 20 mia. IoT løsninger i 2020. Tilsvarende forventer Ericsson hele 28 mia. IoT løsninger i 2021, mod 15 mia. i dag. At nå disse høje fremskrivninger, over de næste fire år, kræver derfor en grundlæggende nyorientering i virksomhederne.

Der er ingen tvivl om at IoT kommer til at drive den næste bølge af Business Transformation. I IoT 1.0 var virksomhedernes udvikling af IoT drevet af teknologi, som afgjorde potentialet i den enkelte løsning. Den næste bølge af IoT 2.0 løsninger, på både det professionelle marked og massemarkedet, kræver virksomheder der kan ændre den måde de udvikler IoT på, og som ønsker at ændre den måde de driver forretning på.

IoT er i dag udvidet til en bredere vifte af teknologiske og kommercielle muligheder. Det er ikke længere kun isolerede løsninger til monitorering af enheder og maskiner med en begrænset dataindsamling. Det er i højere grad integrerede løsninger med mulighed for både monitorering og styring af enheder og maskiner, herunder big data indsamling.

Kommercielt betyder det muligheden for at udvikle helt nye forretningsområder og Revenue Streams, eksempelvis proaktive og behovsstyrede servicekoncepter, på toppen af eksisterende produktsalg. Det tidligere klare teknologi Push, er derfor afløst af et værdi Pull fra både virksomhederne selv, fra samarbejdspartnere, og fra slutkunder som overvejende driver efterspørgslen på IoT 2.0.

Det betyder samtidig et større krav til virksomhedernes fokus på at forstå både den kortsigtede og langsigtede værdi. Og forvente at IoT løsningsdesign har mere gennemgribende konsekvenser for virksomhedernes interne processor, arbejdsgange og forretningsmodel end tidligere, der igen stiller større krav til virksomhedernes innovationskraft og forandringsparathed.

Forudsætningerne for at skabe succesfulde IoT 2.0 løsninger kan opsummeres i nedenstående fire punkter:

1. Forankring i strategien

Udvikling og implementering af IoT 2.0 løsninger skal forankres i virksomhedernes strategi - IoT 2.0 løsninger har en stor påvirkning på den enkelte virksomheds interne processer og arbejdsgange samt udvikling af helt nye forretningsmodeller.

2. Sammensætning af teams på tværs

Sammensæt et team af medarbejdere på tværs, som favner både markedsanalyse, produktudvikling, IT, og forretningsudvikling - IoT 2.0 er ikke længere overvejende drevet af et teknologi Push, men af et værdi Pull fra virksomhederne selv, fra samarbejdspartnere og fra slutkunder. Derfor kan IoT 2.0 udviklingen heller ikke isoleres til den ’tekniske afdeling’.

3. Indgåelse i strategisk samarbejde med IoT partnere

Indgå i strategisk samarbejde med IoT partnere med erfaring og kompetencer i at udvikle, sammensætte og implementere IoT løsninger, herunder; HW, SW udvikling, IoT platform, tjenester og Connectivity End-2-End - De færreste virksomheder har selv kompetencerne igennem hele IoT 2.0 værdikæden.

4. Udvikling efter en Build-Measure-Learn model

Vælg en Lean Startup tilgang (Build-Measure-Learn) i forhold til IoT udviklingsarbejdet - IoT 2.0 har gennemgribende konsekvenser for virksomhederne. Det er derfor vigtigt at gå til udviklingsarbejdet med indbyggede Feedback Loops fra brugere og slutkunder for at sikre at IoT løsningen tilfører værdi på både kort og lang sigt. Dette sikres yderligere med et fleksibelt IoT løsningsfundament, som kan videreudvikles i takst med at behov ændre og udvikler sig.

Vi har i AIRGATE mange års IoT erfaring, og vi kan både hjælpe dig med at afdække din virksomheds IoT potentiale, og understøtte udviklingen af din virksomheds IoT løsning(er) - så tøv ikke med at tage kontakt og få et uforpligtende møde med os!

Comments are closed.